Kto sme

Firma je na trhu v oblasti zabezpečovacích systémov už od roku 1990. Ponúkame celú škálu ochrany osôb a majetku, kde v oblasti zabezpečovacích zariadení, robíme inštalácie a servis elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS). V dnešnej dobe sa sa to všetko skrýva pod pojmom ALARMY.

Ďalej inštalujeme systémy priemyselnej televízie a uzavretých televíznych okruhov (CCTV). Zariadenie CCTV naväzuje na klasickú ochranu objektu (zariadenia EZS), skvalitňuje ju a dopĺňa. Samozrejme dnešná doba tomuto oddeleniu priniesla názov KAMAEROVÉ SYSTÉMY.

Od roku 2003 sme úspešne rozšírili svoje pôsobenie na systémy pre sledovanie prístupu (ACCESS) a dochádzky osôb do rôznych priestorov na báze identifikačných čipov, bezkontaktných kariet a prístupových kódov, s vyhodnocovaním na PC s možnosťou prepojenia na mzdový systém, jednoducho povedané DOCHÁDZKOVÉ SYSTÉMY.

V roku 2006 začal platiť nový zákon o súkromnej bezpečnosti č.473/2005 Z.z., ktorý podmieňuje výkon tejto služby získaním licencie “technickej služby”. Naša firma samozrejme túto licenciu vlastní. Čo je spolu s vyše 29. ročnou praxou dobrý predpoklad pre získanie si Vašej dôvery.

Od inštalácie ALARMOV je len krôčik ku klasickým ELEKTROINŠTALÁCIÁM. Túto medzeru v našej ponuke vypĺňame od roku 2016 a ponúkame elektrikárske (elektroinštalačné) práce vrátane vytvorenia projektovej dokumentácie, či už ku stavebnému povoleniu, realizácii, alebo kolaudácii s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a dlhodobú funkčnosť.

Od roku 2018 disponujeme vlastným revíznym technikom pre VTZ elektrické do 1000V vrátane bleskozvodov.

Používanie moderných technických prostriedkov s neustálim sa odborným vzdelávaním je u nás samozrejmosťou.

Alarmy vlastným menom Elektonická zabezpečovacia signalizácia EZS (elektrický zabezpečovací systém) podľa normy STN EN 50131-1. Tento signalizačný informačný systém sníma narušenie určitého chráneného priestoru. Po vyhodnotení reaguje poplachom (siréna, telefónny komunikátor, GSM komunikátor, vysielač, a iné výstupy). Tento systém sa ľudovo nazýva Alarm.

Začíname s predajom pre DIY záujemcov, ktorý si chcú inštalovať zariadenie svojpomocne. Samozrejme vieme zásobovať aj začínajúcich profesionálov.

Takže hor sa do obchodu.