Urob si sám (DIY)

Čo je to DIY inštalácia?

DIY = je to skratka anglického sloganu Do It Yourself – urob si sám. V našej branži to znamená, že zariadenie si môže namontovať zákazník aj sám.
Tento produkt je DIY súprava na vytvorenie požadovaného systému. Musíte osadiť a pripojiť napájací zdroj a zostaviť jednotlivé diely sami. Ak nie ste fundovaný v DIY, alebo ak viete málo o elektrine, prosím nekupujte túto súpravu! Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené touto súpravou. Zodpovednosť za túto súpravu bez výnimky preberá ten, kto systém zmontonal (nainštaloval). Ďakujeme vám za pochopenie.